bayan-news آداب و فضیلت ماه شعبان در بیان امام خمینی (ره)

در بیان bayan-news مطلب آداب و فضیلت ماه شعبان در بیان امام خمینی (ره) مشاهده می کنید
امام خمینی (ره) نکاتی درباره آداب و فضیلت ماه شعبان بیان فرمودند.
ممنون بابت بازدید از سایت bayan-news.ir