bayan-news کاندیدای حوزه انتخابیه الیگودرز: عدم کارایی مدیران مهمترین دلیل محرومیت استان لرستان است

در بیان bayan-news مطلب کاندیدای حوزه انتخابیه الیگودرز: عدم کارایی مدیران مهمترین دلیل محرومیت استان لرستان است مشاهده می کنید
کاندیدای حوزه انتخابیه شهرستان الیگودرز گفت: عدم کارایی مدیران مهمترین دلایل محرومیت استان لرستان است.
ممنون بابت بازدید از سایت bayan-news.ir