bayan-news رازگشایى از معماى جسد سوخته در مینودشت

در بیان bayan-news مطلب رازگشایى از معماى جسد سوخته در مینودشت مشاهده می کنید
دادستان عمومی و انقلاب مینودشت از رازگشایى از معماى یک قتل پس از کشف جسد سوخته در کوهستان هاى مینودشت خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت bayan-news.ir