bayan-news رئیس امور عشایر ایران: 4 هزار میلیارد ریال تسهیلات به عشایر پرداخت شد

در بیان bayan-news مطلب رئیس امور عشایر ایران: 4 هزار میلیارد ریال تسهیلات به عشایر پرداخت شد مشاهده می کنید
رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اینکه طرح احداث سرپناه در مجلس مطرح است، گفت: در نیمه نخست امسال 4 هزار میلیارد ریال تسهیلات 10 درصد به عشایر پرداخت شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت bayan-news.ir