bayan-news کسب 7 تندیس استاندارد ملی واستانی 99 توسط پگاه

در بیان bayan-news مطلب کسب 7 تندیس استاندارد ملی واستانی 99 توسط پگاه مشاهده می کنید
برای دومین سال متوالی، ازبین 22 شرکت برتر ایران در حوزه استاندارد ملی،3 شرکت تابعه صنایع شیر ایران هستند.
ممنون بابت بازدید از سایت bayan-news.ir