bayan-news آموزش‌ مهارت‌های زندگی

در بیان bayan-news مطلب آموزش‌ مهارت‌های زندگی مشاهده می کنید

عزیزان همراه، در این شماره، به ادامه مبحث مهارت‌های زندگی می‌پردازیم. در شماره قبل در مورد اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی و همچنین شکر‌گزاری خداوند و قدر‌دان بودن و همچنین آداب معاشرت ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت bayan-news.ir