bayan-news پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی با «لایحه همکاری قضایی بین‌المللی»

در بیان bayan-news مطلب پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی با «لایحه همکاری قضایی بین‌المللی» مشاهده می کنید

تحول در ماهیت جرایم به خصوص سازمان یافتگی، فرا ملی شدن و فنی شدن جرایم اهمیت تغییر در رویه برخورد و مبارزه با آن را امری اجتناب ناپذیر و ضروری کرده است. معاضدت‌های قضایی از مهم‌ترین شیوه‌های تعاملات در زمینه مبارزه با جرم در سطح بین المللی است که می‌بایست هم راستا با تغییر در نوع جرایم ارتکابی ارتقاء یافته و متحول شود.
ممنون بابت بازدید از سایت bayan-news.ir