bayan-news مهار آتش سوزی در پتروشیمی شهید تندگویان

در بیان bayan-news مطلب مهار آتش سوزی در پتروشیمی شهید تندگویان مشاهده می کنید
با اعلام فرمانده عملیات، آتش سوزی در پتروشیمی شهید تندگویان مهار شد.
ممنون بابت بازدید از سایت bayan-news.ir